Doctoral student (licentiate) in PropTech and Business Model Innovation

Project description in English (in Swedish below)

Are you a driven and ambitious person with a passion for theories, models, and quantitative methods? Do you want to be a part of a research group that aims to change the way we think about the real estate market in a digitalized world, encompassing PropTech and new business models? If so, this project is for you!

Digitalization presents significant opportunities and challenges within the real estate and construction sector. Novel technologies, such as AI, digital platforms, and information technology infrastructures more broadly, present great opportunities and are rapidly shaping the industry. However, the successful integration of such technologies has proven to be a complex undertaking for the real estate and construction sector actors, and less attention has been paid to business model innovation and service innovation related to novel technologies.

Thus, the purpose of this applied research project is (1) to increase understanding of digital technologies and business models, and (2) to promote the adoption of digital technologies by identifying challenges and opportunities related to technology and business models.

The direction within the project will be determined in collaboration with the candidate and research and industry partners. Join the research group, led by Bertram Steininger and Olli Vigren, and be a part of a paradigm shift in changing the way we think and do things in the real estate industry and research!

Projektbeskrivning

Är du en student med passion för tillämpade teorier, modeller och kvantitativa metoder inom fastighets- och byggsektorn? Skulle du vilja vara en del av ett forskningsteam som strävar efter att förändra hur vi tänker kring fastighetsmarknaden och finansiering i en digitaliserad värld (PropTech, affärsmodellinnovation, ekosystem). I så fall kan detta vara något för dig!

Digital teknik i form av hård- och mjukvara har blivit en integrerad del av vårt vardagsliv. Inom fastighets- och byggsektorn uppstår ytterligare utmaningar på grund av branschens fragmentering och det faktum att byggnader är utrustade med olika informationssystem.
En lovande lösning på dessa utmaningar skulle kunna vara att använda digitala plattformar och en bättre förståelse av affärsmodellerna. Digitala plattformar är digital teknik som bildar infrastrukturer för informationsteknik som är allmänt accepterade och används inom en bransch. De skapar ett ekosystem med ett brett nätverk av aktörer och kombinerar användare och producenter av data och tjänster (t.ex. plattformar för kapitalförvaltning, system för passerkontroll eller plattformar för energioptimering). Plattformarna är viktiga eftersom de har potential att vara lösningen på frågor som rör sektorns fragmenterade natur och det fragmenterade tekniska landskapet.

Hur som helst, har det ägnats mindre uppmärksamhet åt affärsmodellinnovation – som beskriver utvecklingen och implementeringen av plattformar. Förståelsen för tjänsteinnovation som är typiskt för många nya digitala plattformar inom fastighets- och byggsektorn saknas ofta.
Syftet med detta projekt är således att öka förståelsen för den operativa logiken i digitala plattformar och affärsmodeller inom byggnadssektorn, och att främja användningen av digitala plattformar genom att identifiera utmaningar och möjligheter relaterade till teknik och affärsmodeller.
Vi använder intervjuer, dokumentanalys och kvantitativa metoder såsom ämnesmodellering och textanalys med hjälp av metoder för maskininlärning (ML) för att identifiera gemensamma mönster i teknologi och affärsmodeller och för att främja den senaste tekniken i byggmiljön.

Projektets inriktning kommer att fastställas i samarbete med kandidaten och andra forskningspartner. Bli en del av forskargruppen, som leds av Bertram Steininger och Olli Vigren, och var med om ett paradigmskifte som kommer att förändra hur vi tänker och gör saker inom fastigheter och forskning.